Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie – monitoring wizyjny

W budynku Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz na terenie wokół budynku prowadzony jest monitoring wizyjny w celu: zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia.
W związku z powyższym informujemy, że zasady dostępu i udostępniania danych uregulowane są w „Regulaminie dostępu i udostępniania danych z monitoringu wizyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie”.
Powyższy regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora przy ul. Malborskiej 18.