Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Majątek - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie – stan na dzień 31.12.2021 r.

011 środki trwałe – 4 075941,11

013 pozostałe środki trwałe – 1 148 939,41

020 wartości niematerialne i prawne – 11 026,89

 


 

Razem: 5 235 907,41