Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Majątek - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie – stan na dzień 31.12.2023 r.

wartość ewidencyjna podstawowych środków trwałych (konto 011): 4.237.085,93
wartość ewidencyjna pozostałego wyposażenia (konto 013): 1.356.700,76
wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych (konto 020): 15.822,91

Majątek Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie – stan na dzień 31.12.2022 r.

wartość ewidencyjna podstawowych środków trwałych (konto 011): 4.096.441,10
wartość ewidencyjna pozostałego wyposażenia (konto 013): 1.234.157,93
wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych (konto 020): 11.026,89