Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 – aktualizacja 02.03.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.