Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2024 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2023 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 – aktualizacja

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 – aktualizacja 02.03.2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok.