Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2024 - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan finansowy na 2024 rok.

Plan dochodów, w tym:

Rozdział 85202: 7.533.520,00

Rozdział 85295: 80.000,00

Razem: 7.613.520,00


Plan wydatków, w tym:

Rozdział 85202: 8.336.836,00

Rozdział 85295: 83.000,00

Razem: 8.419.836,00