Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2023 - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan finansowy na 2023 rok

Plan dochodów, w tym:

Rozdział 85202: 6.278.900,00
Rozdział 85295: 50.000,00
Razem: 6.328.900,00

Plan wydatków, w tym:

Rozdział 85202: 6.953.180,00
Rozdział 85295: 50.000,00
Razem: 7.003.180,00