Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2022 - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan budżetu na 2022 rok.

 

Plan dochodów, w tym:

Rozdział 85202: 5.461.876,00

Rozdział 85295: 40.295,00

Razem: 5.502.171,00


Plan wydatków, w tym:

Rozdział 85202: 6.101.956,00

Rozdział 85295: 40.295,00

Razem: 6.142.251,00