Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2021 - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan budżetu na 2021r.

PLAN DOCHODÓW, W TYM:

ROZDZIAŁ 85202: 5.254.472,00

ROZDZIAŁ 85295: 38.676,00

PLAN WYDATKÓW, W TYM:

ROZDZIAŁ 85202: 5.886.920,00

ROZDZIAŁ 85295: 38.676,00