Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

2020 - Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Plan budżetu na 2020r.

PLAN DOCHODÓW, W TYM:

ROZDZIAŁ 85202: 4.684.940,00

ROZDZIAŁ 85295: 32.000,00

RAZEM: 4.716.940,00

PLAN WYDATKÓW, W TYM:

ROZDZIAŁ 85202: 5.314.484,00

ROZDZIAŁ 85295: 32.000,00

RAZEM: 5.346.484,00