Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Wolontariusze

Wolontariusze

Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć domy pomocy społecznej w naszym powiecie, proszeni są o kontakt ze Starostwem Powiatowym w Kwidzynie, tel. kontaktowy: 55 646 50 50 e-mail: a.swiatkowska@powiatkwidzynski.pl lub też bezpośrednio do:
Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie, tel. kontaktowy 55 279-37-21 e-mail: dom@dpskwidzyn.pl
Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie, tel. kontaktowy 55 277-42-36 e -mail: dom@dpsryjewo.pl

Przypomnijmy, iż w powiecie kwidzyńskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej należące do Powiatu Kwidzińskiego, które zapewniają opiekę osobom starszym, przewlekle somatycznie chorym oraz chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie. Obecnie w dwóch DPS – ach przebywa 295 mieszkańców.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację epidemiologiczną w województwie pomorskim i powiecie kwidzyńskim chcemy przygotować domy pomocy społecznej na ewentualne braki kadrowe w zakresie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami.
Placówki zapewniają środki ochrony indywidulanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy (maseczki, rękawiczki, przyłbice, fartuchy jednorazowe itp.).


Data wytworzenia: 2021-03-19 20:51 Autor: Robert Olszowiec Data publikacji: 2021-03-19 20:51 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Olszowiec Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-19 Osoba modyfikująca: Robert Olszowiec