Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Odpowiedź na wniosek nr 1 o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek nr 1 o udostępnienie informacji publicznej.

DPS.D.0173.4.2023

Kwidzyn, dnia 05.08.2023 r.

 

 

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 03.09.2023 r. informuję:

  1. Odpowiedź na pytanie nr 1: nie było wykonawców, którym naliczano karę umowną

  2. Odpowiedź na pytanie nr 2: bark dokumentacji, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 1

  3. Odpowiedź na pytanie nr 3: nie było wykonawców, z którymi rozwiązano umowę w sprawie zamówienia publicznego, wypowiedziano umowę lub od umowy odstąpiono w związku z nienależytym wykonaniem umów (tj. z winy wykonawcy)

  4. Odpowiedź na pytanie nr 4: brak dokumentacji, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 3

  5. Odpowiedź na pytanie nr 5: nie było wykonawców, których pozwano o zapłatę

  6. Odpowiedź na pytanie nr 6: nie było wykonawców, których zamawiający wykluczył z prowadzonego przez siebie postępowania o udzielenie zamówienia w związku z wystąpieniem w prowadzonym przez siebie postępowaniu przesłanki o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.

  7. Odpowiedź na pytanie nr 7: brak protokołów z postępowań wraz z pismami do wykonawców, w związku z odpowiedzią na pytanie nr 6

 

 

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Joanna Stasińska


Data wytworzenia: 2023-09-05 13:10 Autor: Robert Olszowiec Data publikacji: 2023-09-05 13:10 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Olszowiec Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-05 Osoba modyfikująca: Robert Olszowiec