Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie - Przykładowe rozłożenie kosztów utrzymania

Przykładowe rozłożenie kosztów utrzymania przy rencie w wysokości 741,92 zł.

1. mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu czyli 519,34 zł. wg decyzji o odpłatności wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

 


Uwaga: przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, kombatancki, kompensacyjny są wliczane do dochodu mieszkańca.


2. gmina w wysokości 3379,66 zł.
(4226,00 zł - 519,34 zł. = 3746,66 zł.)

W przypadku rodziny zobowiązanej do odpłatności :

1. mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu czyli 519,34 zł. wg decyzji o odpłatności wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej

2. rodzina w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a rodziną np. 350,00 zł.

Wariant I - osoba samotnie gospodarująca: po wniesieniu opłaty za pobyt kwota dochodu osoby nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli ok. 2103,00 zł ( kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł.)

Wariant II - osoba w rodzinie: po wniesieniu opłaty za pobyt kwota dochodu nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli ok. 1584,00 zł. ( kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł.)

3. gmina w wysokości 3029,66 zł.
(4226,00 zł -519,34 zł  - 350,00 zł = 3356,66 zł )