Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Formularz cenowy cz. 1
5. Formularz cenowy cz. 2
6. Formularz cenowy cz. 3
7. Formularz cenowy cz. 4
8. Formularz cenowy cz. 5
9. Formularz cenowy cz. 6
10. Formularz cenowy cz. 7
11. Formularz cenowy cz. 8
12. Formularz cenowy cz. 9

- Protokół z czynności otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy


Data wytworzenia: 2020-12-14 17:32 Autor: Robert Olszowiec Data publikacji: 2020-12-14 17:32 Osoba udostępniająca na stronie: Robert Olszowiec Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-03 Osoba modyfikująca: Robert Olszowiec